MH17: De macht van olie en gas

KolomoyskiMisschien denkt u bij Oekraïense politici ook al snel aan corruptie, omdat veel van de machtige oligarchen in Oekraïne, direct na de onafhankelijkheid van de Sovjet Unie in 1991 aan het stelen en plunderen sloegen. Vandaag de dag, meer dan een jaar na de door Washington geregisseerde machtswisseling in Kiev, is de stank van corruptie ondragelijk geworden. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door de ondergrondse rijkdommen van Oekraïne. Heeft het arme Oekraïne dan rijkdommen vraagt u zich af? Ja, Oekraïne is een heel rijk land. Helaas profiteren maar enkelen hiervan en dat zijn niet de gewone burgers.

Volgens een Amerikaans onderzoek, uitgevoerd door het Ministerie van Energie, in 2012, zou Oekraïne 42 biljoen cubic feet aan winbaar schaliegas bezitten uit een totaal van 197 biljoen cubic feet aanwezig in de grond. Om dat even in logisch verband te plaatsen:

  • Oekraïne transporteert jaarlijks 3 biljoen cubic feet aan aardgas vanuit Rusland naar Duitsland, Oostenrijk en andere Europese landen
  • Oekraïne verbruikt zelf jaarlijks 1,8 biljoen cubic feet aardgas.
U kunt zich voorstellen dat er een aantal gewiekste Oekraïense zakenlieden, samen met het altijd aanwezige Koninklijke Shell stonden te popelen om deze ondergrondse rijkdom in geld om te zetten. Het gaat hier wel om schaliegas en winning hiervan betekent dat er sterk vervuilende frackingtechnieken, zoals Amerika in Texas toepast, nodig zijn om dit te winnen. Technieken die in de rest van Europa niet toegestaan zijn, juist vanwege de enorme impact op het milieu.
De Oekraïense firma die de “fracking” rechten binnen Oekraïne heeft binnengesleept is Burisma Holding Ltd. Een op Cypres ingeschreven, maar feitelijk Oekraïense firma. Deze firma is opgericht in 2002 en is de grootste producent van aardgas in Oekraïne; ogenschijnlijk logisch dat deze firma de rechten zou krijgen denkt u nu. Ik zou hier echter geen artikel over schrijven als hier geen luchtje aan zit. Waarom neemt een Oekraïense firma de zoon van de Amerikaanse vice-president, Hunter Biden, in dienst als juridisch adviseur en voor hun internationale public relations. Daarnaast mocht hij ook nog plaats nemen in de raad van bestuur.
Op zich is daar toch niets mis mee zult u denken? Een vader is toch niet verantwoordelijk voor zijn volwassen zoon. Is Hunter Biden gekozen voor deze functie omdat hij de zoon is van een invloedrijke man en zo een link te bewerkstelligen tussen Burisma Holdings en de regering van Obama? Deze vraag kunnen we vrij gemakkelijk met ja beantwoorden.
Binnen Amerika kwamen Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden al onder vuur te liggen in 2005, toen Joe Biden een zeer invloedrijke senator was en later vice-president. MBNA (Bank of America), toen de grootste private uitgever van credit cards huurde Hunter Biden in als vice-president. Op hetzelfde moment voerde Joe Biden campagne voor de komende verkiezingen en de grootse sponsor bij zijn campagne werd MBNA. In ruil moest Joe Biden een aantal wetten door de senaat slepen die door MBNA voorgesteld waren. De media in Amerika reageerden zeer kritisch en noemden Joe Biden de MBNA senator.
Als Hunter Biden in april 2014 akkoord gaat met zijn aanstelling in de raad van bestuur van Burisma Holdings, één van de meest politiek corrupte bedrijven van Oekraïne, is zijn vader, samen met Victoria Nuland,  tot aan zijn nek betrokken bij illegale Amerikaanse operaties in Kiev om de democratische president, Victor Yanukovych, omver te werpen. De aanstelling van Hunter Biden wordt in de pers bekend gemaakt, op het moment dat zijn vader en Amerikaanse vice-president, in Kiev aanwezig is om de nieuwe pro-Amerikaanse regering daar te installeren.
Hunter Biden is echter meer als directielid van Burisma Holdings, hij zit ook nog in de raad van bestuur van het NDI (National Democratic Institute). Het NDI is een project van het NED (National Endowment for Democracy), een door de Amerikaanse belastingbetalers gefinancierde instelling, die het vuile werk doet, wat de CIA al stiekem 25 jaar geleden deed (volgens Alan Weinstein).
Burisma Holdings maakt deel uit van het grote financiële rijk van de op één na rijkste oligarch Ihor Kolomoyskyi. Net voor Hunter Biden, trad in januari 2014, net voor de coup in Kiev, niemand minder dan Aleksander Kwaśniewsk toe tot de raad van bestuur. Deze Aleksander Kwaśniewsk was president van Polen tussen 1995 en 2005. President van de raad van bestuur van Burisma Holdings is een voormalig Wall Street bankier, Alan Apter. Deze neemt al snel Devon Archer in dienst. Deze Devon Archer was de financiële partner van Hunter Biden bij Rosemont Seneca Partners, en manager van het familievermogen van Theresa Heinz Kerry, de vrouw van John Kerry (minister van buitenlandse zaken van Amerika) en weduwe van Henry Heinz III. Burisma Holdings kreeg dus in één klap de zoon van de vice-president van Amerika en de financieel adviseur van de familie van John Kerry onder zijn hoede.
Nu begint het spannend te worden. De nieuwe regering in Kiev benoemt op 3 maart 2014, slechts 3 dagen na de bloedige coup, onder regie van Victoria Nuland, Ihor Kolomoyskyi als gouverneur van de Dnipropetrovsk Oblast. Deze provincie in Oost-Oekraïne, is nu net de provincie van Oekraïne waar bijna al het schaliegas te vinden is. Toevallig heeft Burisma Holding de winningsrechten van schaliegas verkregen in juist dat gebied in Oost-Oekraïne, het Dnjepr-Donetsk bekken, waar toevallig ook nog de grootste tegenstanders van de “nieuwe” regering in Kiev wonen. Dit zijn de mensen die onze media nu pro-Russische separatisten noemt.
Ihor Kolomoyskyi, in Oekraïne geboren, woonachtig in Zwitserland, maar met een Israëlisch  paspoort, leidt zijn Privat Group (waaronder Burisma, alhoewel dit op Cypres staat ingeschreven, valt) vanuit Zwitserland. Al in 2012 heeft Ihor Kolomoyskyi zijn eigen private leger opgericht. Een leger dat hij meermaals heeft gebruikt om met veel machtsvertoon bedrijven over te nemen. Dit leger gaat hij nu inzetten tegen de “opstandelingen” in regio Donetsk en Luhansk om hen of te verdrijven, of ze te dwingen hun land aan hem af te staan, om naar gas te kunnen boren. Naast zijn eigen private militia´s, krijgt hij ook de beschikking over reguliere Oekraïense troepen, om constructiemateriaal naar dit gebied te transporteren en boorplatforms te bouwen. Shell, waarmee hij een joint-venture heeft, is van dit alles op de hoogte. In de overeenkomst, gesloten in aanwezigheid van onze premier Mark Rutte, staat ook de clausule beschreven, die Shell en Burisma in staat stelt om de bewoners te onteigenen.
Donbas schaliegas reserves
90% van alle schaliegas reserves van Oekraïne liggen in “separatistengebied”. Nu precies het gebied waarin Burisma Holdings en Koninklijke Shell de winningsrechten hebben.
De lokale bewoners hebben een sterke band met Rusland. Veel van hun familie woont ook net over de grens in Rusland. Er is ook veel contact over en weer en de Russen zijn ook drommels goed op de hoogte, van wat er in Oost-Oekraïne gebeurd. De Russische media hebben in april en mei 2014 veel aandacht besteed aan de inzet van Oekraïense militairen bij het transport van bouwmaterialen en het bewaken hiervan. Op 25 juli rapporteert TASS vanuit Donetsk, dat Oekraïense troepen bezig zijn een boorinstallatie op te bouwen bij het Oost-Oekraïense plaatsje Slavyansk. Een stadje dat ze de voorafgaande 3 maanden dagelijks hebben gebombardeerd. “Civilians protected by Ukrainian army are getting ready to install drilling rigs. More equipment is being brought in”. Deze locaties werden zwaar bewaakt door het Oekraïense leger.
Dit Slavyansk ligt midden in het Yzovka schaliegasveld, waar al voor februari 2014 heftig werd geprotesteerd tegen gasboringen. Onder Yanukovych was inzet van het leger niet mogelijk, onder Poroshenko geen enkel probleem.
Snapt u nu de belangen voor mannen als Ihor Kolomoyskyi? Wat hen ertoe heeft aangezet om, samen met zijn vrienden in Washington, eerst de democatisch gekozen regering in Kiev omver te werpen en daarna een bloedige oorlog in Oost-Oekraïne te ontketenen. Om dit te kunnen rechtvaardigen in de Internationale pers, dienden de bewoners van deze regio als beesten en moordenaars te worden afgeschilderd. Daarvoor diende MH17. Er werd een “false flag” operatie opgezet, samen met Amerika, om de internationale gemeenschap voor de gek te kunnen houden. Ook voor Nederland (Koninklijke Shell) stonden er grote belangen op het spel. Ik raad een ieder aan eens op te zoeken wie de groot aandeelhouders van Shell zijn. Wat denkt u? Is er toevallig een toestel vol Nederlanders omlaag gehaald of is er bewust gekozen voor een toestel waarin verhoudingsgewijs erg veel Nederlander zaten? Wist Rutte hiervan? Ik laat het antwoord aan u over.
Advertenties

Is ISIS of “Euromaidan” onze grootste bedreiging?

our-heroIedereen spreekt over ISIS en de gebeurtenissen in Irak en Syrië. Voordat ISIS ontstond, was het al Qaida waar we ons zorgen voor moesten maken na de aanslag op 11 september in New York. Al deze “terreurgroepen” waren de katalysator tot het ontketenen van opnieuw een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten. Intussen is vanuit meerdere betrouwbare bronnen toch wel duidelijk geworden, dat de Verenigde Staten in min of meerdere mate aan de wieg van deze organisaties stonden, met als doel hun kolonisatiedrang in de Wereld te kunnen waarmaken.
Er worden miljarden uitgegeven voor het bestrijden van deze groeperingen en al alle bondgenoten van de VS moeten meedelen in de kosten van deze zeer kostbare oorlogen, die alleen de Amerikaanse wapenindustrie geld lijkt op te leveren. Na jaren “war on terror” tegen al Qaida is deze groepering nog steeds niet uitgeschakeld. Na duizenden raids tegen ISIS in Irak en Syrië lijkt ISIS alleen maar te groeien, nu ook in Libië en Afghanistan (ze lijken de macht van de Taliban te hebben overgenomen vanwege de heroïnehandel). En sinds kort heeft Boko Haram in Nigeria, ook aangegeven zich te willen aansluiten. Onze “vijanden” lijken dus na al deze inspanningen alleen maar te groeien in plaats van af te nemen. In plaats van de bevolking in de islamitische landen in hun waarde te laten en hun eigen geloof te laten belijden en ze gewoon als eerste rang burgers te beschouwen, doen onze politici met Obama aan het hoofd, niets anders als hen te demoniseren en tot onze “vijanden” te maken. In principe zijn de bewoners van Irak, Syrië, Libië, Afghanistan en Nigeria net als wij, mensen die gewoon hun leven willen leiden, hun brood willen verdienen en voor hun kinderen willen zorgen. Zij zijn in hun hart niet oorlogszuchtiger als u en ik. Dat wij hen als een gevaar zien, is niet hun schuld, maar de schuld van het Westen. Laten wij hen met rust en in vrede, dan hoeven we ons ook geen zorgen te maken over represailles van hun kant. Wat zou u doen als uw land bezet werd door een land als Amerika die uw rijkdommen steelt, uw broeders ombrengt en uw kerk ontheiligd. Zou u ook niet in opstand komen met het enige middel waar uw vijand bang voor is? Terreur. Deden partizanen en verzetsstrijders in Europa dat ook niet tijdens de bezettingsjaren? Noemden we hen toen geen helden? Dit is in essentie niets anders.

Maar ISIS strijders vormen geen opstandig volk als de Taliban of de Palestijnen. Dit is een bij elkaar geraapte groep extremisten, die door Arabië, Jordanië, de Arabische Emiraten en Amerika betaald worden om chaos te veroorzaken. Zodra deze financiële steun wegvalt en het Iraakse en Iraanse leger teveel van hun mannen doodt, dan valt dit ISIS als een kaartenhuis ineen en slaan ze massaal op de vlucht. En ja, die mannen moeten gestraft, maar hun opdrachtgevers net zo goed. ISIS is slechts het werktuig, het brein zit in Washington of Langley.

McCain supported al-Qaeda in Syria: US lawmaker

Senator John McCain gezellig op de foto met ISIS strijders. Dit is dezelfde John McCain die nu het hardst roept om “lethal Aid” aan Oekraïne te verstrekken. Zulke mannen horen voor het Internationaal Tribunaal in Den Haag. Hij hoort in dezelfde categorie als Victoria Nuland (zijn ook goede vrienden trouwens).

ISIS dient om u bang te maken. U moet angst hebben en maar vertrouwen hebben in uw overheid en hun leger die u zullen beschermen. Een leger dat steeds nieuwe wapens nodig zal hebben, dat steeds nieuwe wetten zal aannemen om uw privacy nog verder te beperken en uw zult uiteindelijk in een politiestaat komen te wonen, waar niemand mekaar nog vertrouwd. En dat alleen, omdat er een aantal invloedrijke mensen aan de andere kant van de oceaan de Wereld willen beheersen. Door u bang te maken voor een vijand als al-Qaida of ISIS kunnen ze dat doen. Maar zijn al-Qaida en ISIL wel onze grootste vijanden? Zijn het eigenlijk wel vijanden van ons? Beter gezegd; komt het grootste gevaar voor ons wel uit het Midden-Oosten, of schuilt dat veel dichter bij huis?

Iran_Irak_oorlog-646x350

Weapons of mass destruction. “Made in Germany” en “Made in the US”. Gifgas ingezet tegen het Iraanse leger door Irak. Hoe meer Iranezen sneuvelden, hoe beter Saddam door Amerika werd beloond.

Nu Iran en Irak goed beginnen samen te werken (onder Iraans commando) begint ISIS eindelijk zware verliezen te leiden en is Tikrit bijna bevrijd. De volgende stad is Mosul, waar de eerste ISIS strijders al beginnen weg te vluchten. Nu ook Hezbollah zich in de strijd gaat mengen, zal de voortgang nog sneller gaan. Dit is een probleem wat we aan de volkeren ter plaatse moeten overlaten. We moeten ook stoppen met onze bombardementsvluchten. Het waren deze vliegtuigen en bommen, die het probleem veroorzaakt hebben. Wanneer Iran en Irak dit gevaar samen bestrijden, al of niet met hulp van Russische wapens en ook nog Syrië zo ver krijgen om met hen samen te werken, dan zal snel de Amerikaanse invloed in dit gebied verdwijnen. Het goed samenwerken van Irak, Iran en Syrië is cruciaal voor rust in het Midden Oosten. Zeker met Rusland als hun trouwe bondgenoot. Samen kunnen zij zorgen voor rust en wederopbouw van hun economie. Dat laatste moet zonder economische boycotten (opgelegd door Amerika) zeker snel kunnen gebeuren, want olie bezitten ze nog genoeg.

Ik heb trouwens groot respect voor de Iraanse bevolking en zijn leiders. Ik heb Mahmoud Ahmedinejad mogen ontmoeten in Teheran in december 2006 en met hem en Ali Khamenei kunnen spreken. Daar hebben we een gesprek gevoerd met de toenmalige groot rabbijn van Wenen, Moshe Friedman. Wat denkt u? We waren het allemaal roerend eens die dag. Dat kan in Teheran. In een land waar zogenaamd geen persvrijheid heerst? Deze mensen zijn veel moderner en opener als onze kranten ons doen geloven. Ook hier word vaak ons beeld gevormd door de westerse media, die ons doen geloven dat de Iraanse bevolking nog in de middeleeuwen leeft. De mensen zijn enorm vriendelijk en gastvrij. Dat hun “democratie” anders is als de onze moeten we simpelweg aanvaarden en respecteren. Niet ieder land wil een westerse cultuur adopteren. Ook daar zijn mensen het niet met hun regering eens, maar dat geldt toch ook in Nederland? Ook in Nederland bestaat censuur en is persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet altijd straffeloos. Ik moet iedereen aanraden dit land te bezoeken.

Ik heb zoiezo ook meer respect voor de islamitische cultuur in het midden oosten als de Joodse. Iedereen mag zijn geloof belijden zoals hij dat wil, maar ik zie Israël niet als een stuk Joodse cultuur. Ik zie steden als Jeruzalem persoonlijk meer als een islamitische stad, waarin de Joden veel van de Europees westerse cultuur hebben geïmporteerd. Ze hebben technologisch veel gepresteerd sinds 1948, maar een echt eigen cultuur zie ik daar niet, dit in tegenstelling tot een stad als Teheran, als we daar de overblijfselen van de Britse kolonisatie wegdenken. In oude Joodse wijken in onze Europese steden zie ik meer overblijfselen van de Joodse cultuur. De Joodse gemeenschap is daar ook beter geïntegreerd als in Israël.

We mogen ook nooit vergeten dat de oorlog tussen Irak en Iran, van 22 september 1980 tot 20 augustus 1988 een door Amerika uitgelokte oorlog was, toen Saddam Hoessein nog beste vrienden was met Amerika. Een oorlog die 500.000 Iranezen en 375.000 Irakezen het leven kostte. Alleen de inzet van door Amerika geleverd gifgas, kostte al bijna 100.000 mensen het leven.

Voor mij is de dreiging die van ISIS uitgaat, niets om mij direct zorgen om te maken. Ik zie nog echt geen duizenden jihadisten terugkeren naar Europa om hier bommen te plaatsen. Wat mij meer zorgen baart, is de oorlogsdreiging in Europa. Een dreiging die ook door de Verenigde Staten wordt georkestreerd en waar onze politici, als trouwe NAVO aanhangers allemaal graag in meegaan.

We weten ondertussen, mede ook door bekentenissen van Barak Obama zelf, dat het Amerika was, die een color Revolution deed uitbreken in Oekraïne. De bevolking van Oekraïne werd opgehitst, tegen hun democratisch verkozen president Yanukovych, omdat deze een politiek wilde volgen die niet pro NAVO en niet pro EU genoeg was in de ogen van mensen als Victoria Nuland. Hij paste niet in de expansiepolitiek van Amerika en de NAVO. Omdat hij niet paste in hun ogen, moest er een nieuwe “pro EU” regering worden geplaatst met door Amerika aangewezen stromannen. Amerika heeft 5 miljard dollar geïnvesteerd in het opstoken van ontevredenheid en het verspreiden van propaganda (leugens) in Oekraïne. Dit alles leidde op 21 november 2013 tot de bezetting van het Maidanplein in Kiev en duurde tot 21 maart 2014. Een bezetting, waar Victoria Nuland en een aantal Europese politici de boel nog eens wat verder gingen aanwakkeren en die eindigde in grote gewelddaden en doden, toen eind maart bijna 100 mensen op het Maidanplein werden doodgeschoten door extreem rechtse aanhangers. Het Westen beschuldigde natuurlijk direct de oproerpolitie van Yanukovych voor deze beschieting.

tomoshenko

Tymosjenko spreekt Euromaidan toe. Ook al zo een betrouwbare politica. Net uit de gevangenis waar ze straf uitzat voor machtsmisbruik en corruptie. Ze kreeg 7 jaar gevangenisstraf opgelegd. Daarnaast is ze een goede vriendin was Ihor Kolomoysyi. Ons Europa kiest zijn vrienden goed uit.

Yanukovych werd gedwongen te vluchten naar Rusland en de huidige marionettenregering onder Poroshenko en Yatsenyuk kwam aan de macht. Precies de mannen die Victoria Nuland op deze positie wou hebben. Oekraïne was niet langer pro-Russisch, maar plotseling pro Europa en wou aansluiting bij de EU en bij de NAVO. Amerika droomde al van hun eigen marinebasis op de Krim en op het plaatsen van atoomwapens op Amerikaanse basis aan de Russische grens.

russia-ukraine-sevastopol-black-sea-fleet

De Zwarte Zeevloot in Savastopol. Hier had Obama zijn fregatten uit de  Arleigh Burke klasse willen stationeren. Wist u dat er al zo een fregat naar senator John McCain is genoemd. De USS John S. McCain (DDG56)

Helaas voor Amerika pikte niet iedereen in Oekraïne deze staatsgreep. De bevolking van Donetsk en Luhansk, net als de bewoners van de Krim kwamen in opstand. Het is aan het koelbloedige en snelle ingrijpen van Putin te danken, dat de Krim snel bij Rusland kon worden ingelijfd, anders was hier ook een bloedbad onder de etnisch Russische bevolking aangericht. De bevolking in Donetsk en Luhansk hadden dit voorzien en zijn zich gaan bewapenen en verzetten. Mede door toedoen van extreem rechtse invloed in de “regering” in Kiev en met financiële steun van een aantal Oligarchen werd de aanval tegen deze opstandige bevolking ingezet. Door deze burgers terroristen te noemen, mocht er veel geweld worden gebruikt en kwam Europa ook niet tussenbeide. Zelfs toen extreem rechte milities met zwaar geschut en raketten op de burgerbevolking van Donetsk en Luhansk ging schieten, werd door Europa de andere kant opgekeken. Ze hadden het immers zelf uitgelokt en werden gesteund door Russische “spooklegers”.

Dat er Russen meevechten in Donbass ontkend niemand. Hoeveel het er zijn weten we niet. We weten wel dat er ook Fransen, Slovenen, Kroaten en Duitsers aan de zijde van LPR en DPR vechten. We weten ook dat er Amerikanen en Engelsen vechten aan de zijde van het Oekraïense leger of erger nog, dat ze deel uitmaken van fascistische milities.

Het gevaar is, dat Europa en Amerika dit geweld uitgelokt hebben. Deze bevolking is moedwillig op de vlucht gejaagd of vermoord om een etnische zuivering in de Donbass uit te voeren. In dit gebied liggen namelijk de meest vruchtbare landbouwgronden (al toegezegd aan Amerikaanse bedrijven als Monsanto om er genetisch gemanipuleerde gewassen te kweken, wat in de EU niet is toegestaan), de grootste steenkoolmijnen liggen in de Donbass, de belangrijkste industrie bevindt zich daar en natuurlijk de grootste oliereserve van Europa (waarvan Ihor Kolomoyskyi de licenties in handen heeft via zijn bedrijf Burisma Holdings Ldt, waarvan de zoon van de Amerikaanse vicepresident, Hunter Biden de CEO is). Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze oorlog zo ontzettend heftig werd gestreden. Economisch staat er veel op het spel. Zolang LPR en DPR bestaan, kan Burisma niet beginnen met schaliegas winning en fracking voor olie. Ze zitten de verkoop of verpachting van de landbouwgronden in de weg en de steenkoolmijnen leveren straks alleen LPR en DPR geld op. Ihor Kolomoyskyi heeft veel geld geïnvesteerd in deze etnische zuivering, net als de Amerikaanse overheid. Voor wat hoort wat en ze verwachten winst te maken. Daarom zal MINSK-2 ook weinig kans van slagen hebben volgens mij. Wanneer het verdrag wordt nageleefd, grijpen Joe Biden en Ihor Kolomoyskyi naast de buit.

victorianulandwitholehtyahnbockandpmyatsenyukandidk

Victoria Nuland met haar mannen Arseni Yatsenyuk en Oleh Tjahnybok

Dat Petro Poroshenko heeft ingestemd met MINSK-2, zint de extreem rechtse groeperingen binnen Kiev ook niet. Daar dit juist de door Amerika gesponsorde groepen zijn, zullen deze er alles aan doen om de oorlogsmachine draaiende te houden en uiteindelijk de hele Donbass te ont-Russen.
Het Oekraïense leger is natuurlijk zo goed als verslagen. Zeker na de omsingeling van Debalseve, wat we wel als de nekslag van het Oekraïense leger mogen beschouwen. Dit leger is teruggetrokken met achterlating van veel zwaar materiaal. Materiaal wat moeilijk vervangbaar is. De vraag is of mannen als Joe Biden, John McCain en Ihor Komomoyskyi dit Petro Poroshenko gaan vergeven. Grote kans is dat deze zeer binnenkort wordt “vervangen” door iemand van de meer hardere lijn als Arseni Yatsenyuk, de eerste keus van Victoria Nuland. Het zijn ook Victoria Nuland en John McCain die achter de Amerikaanse wapenleveranties zitten en een nieuwe “staatsgreep” is snel georganiseerd, Kolomoyskyi heeft het draaiboek nog in de kast liggen.

yatsenyuk

De nieuwe machthebbers in Oekraïne. Arseni Yatsenyuk en de Oligarch Ihor Kolomoyskyi. Deze 2 mannen zullen het tot een oorlog met Rusland laten komen als niemand ingrijpt. Een oorlog die met alle middelen uitgevochten zal worden. Het is ook een bewijs dat joden ook heel goed fascist kunnen zijn.

Ik ben bang dat het MINSK-2 verdrag niet zal standhouden, door de enorme investeringen die door Amerika en Oligarchen al in deze oorlog zijn gedaan. Om break-even te spelen of winst te maken, moet de gehele Donbass binnen de invloedssfeer van Kiev terechtkomen en zal er opnieuw om Donetsk en Luhansk gevochten gaan worden. En deze keer met nog zwaardere middelen. De vraag is, of Putin dan nog langs de zijlijn zal blijven toekijken of openlijk steun aan deze groep ethisch Russen gaat geven. De soldaten van LPR en DPR hebben al duidelijk laten weten, dat ze hun troepen willen versterken tot een leger van rond de 100.000 man en niet een derde wapenstilstand of verdrag zullen accepteren. Zij hebben te kennen gegeven dat dan eerst Mariupol zal worden ingenomen en van daaruit richting Kiev zal worden opgetrokken. Dan kunnen we ons opmaken voor een verschrikkelijk slagveld, waar langzaam ook Rusland en de NAVO in betrokken zullen raken. Dan is een Wereldoorlog dichtbij, die in onze achtertuin zal worden uitgevochten. Ik zie dat als een groter gevaar als ISIS.

101 jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit die voortduurde tot 1919. Tussen 1940 en 1945 deed de Wereld het nog eens over, nu nog gruwelijker en moorddadiger als 20 jaar daarvoor. Beide oorlogen speelden zich ook af op het slagveld tussen Donetsk en Luhansk. Wie goed oplet, ziet op foto`s de oorlogsmonumenten uit de beide Wereldoorlogen. Hebben we dan niets geleerd? Moeten we het opnieuw allemaal overdoen?